Yapay Zekanın Tıbba Enjekte Edilmesi

NEJM Grup’tan yeni bir dergiyle tanışın: NEJM AI, okuyucuları bilgilendirmeyi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapay zekanın (AI) sorumlu bir şekilde geliştirilmesine rehberlik etmeyi amaçlayan bir platformdur. Bu başyazı, yapay zekanın tarihsel dönüm noktalarını ve mevcut yeteneklerini, özellikle de büyük dil modellerini ve bunların titiz klinik değerlendirme gerekliliğini yansıtmaktadır. Raporda, teknolojinin karmaşıklığının yarattığı zorluklara rağmen, tıpta yapay zekanın, ağırlıklı olarak randomize kontrollü çalışmalar yoluyla, herhangi bir klinik müdahaleyle aynı düzeyde incelemeye tabi tutulmasına duyulan önemli ihtiyaç tartışılmaktadır. İleriye dönük olarak NEJM AI, çok disiplinli bir söylemi teşvik etmeyi ve çeşitli ve erişilebilir veri kümelerinin kritik önemine vurgu yaparak sağlık hizmetlerinde yapay zekaya şeffaf, hasta merkezli bir yaklaşım geliştirmeyi taahhüt etmektedir. Başyazı, NEJM AI'nın sadece bilgilendirmekle kalmayıp geleceği öngörerek sona erdirir ancak yapay zekanın hasta özerkliğine saygı duyan ve en yüksek bakım standartlarını koruyan bir sağlık sistemine etik entegrasyonunu aktif olarak şekillendirir.
NEJM AI'yı başlatırken iş birliğine dayalı bir yolculuğa hoş geldiniz. İster okuyucu ister yazar olun birincil hedefimizi paylaştığınızı umuyoruz: ekosistemimize en son katılanı (AI) kullanarak klinisyenlerin, hastaların ve daha büyük topluluklarının yeteneklerini; en yüksek düzeyde güvenli ve etkili sağlık hizmeti toplu standartlarımızın en yükseğine ulaştırmak için yeteneklerini artırmaktır. Bu hedefe iyimserlikle yaklaşıyoruz, ancak bu teknolojilerin kötüye kullanılmasının veya dikkatsizce uygulanmasının, sağlık sistemindeki tüm taraflara, en önemlisi hastalara sistemik zararlar vereceğine dair sürekli bir farkındalık taşıyoruz.
Yapay zekâ üzerindeki ilgi odağı, 2012'deki görüntü tanıma alanındaki atılımından bu yana yoğunlaşıyor ve çeşitli tıp disiplinlerinde insan yeteneğine rakip performans elde ediyor. 2020 yılına gelindiğinde, bir PubMed sorgusunun ortaya koyduğu gibi, yapay zekâ ve makine öğreniminin klinik değerlendirmeleri sadece bir konu olmaktan çıkıp gelişen bir alana dönüştü ve sadece o yıl bu teknolojileri değerlendiren 300'den fazla makale yayınlandı. Elbette ister güvenlik için ister bilişsel sınırlamalarımızın üstesinden gelmek için olsun, klinisyenleri yapay zekâ ile güçlendirme arzusu pek de yeni değildir ve en azından 1950'lere kadar uzanmaktadır. Elbette ister güvenlik için ister bilişsel sınırlamalarımızın üstesinden gelmek için olsun, klinisyenleri yapay zeka ile güçlendirme arzusu pek de yeni değildir ve en azından 1950'lere kadar uzanmaktadır. 1970 Yılında, New England Tıp Dergisi'nin sayfalarında, ünlü endokrinolog William Schwarz şöyle yazmıştır: "Bilgisayar bilimi muhtemelen hekimin entelektüel işlevlerini artırarak ve bazı durumlarda büyük ölçüde değiştirerek önemli etkilerini gösterecektir ...[ve her ikisinin de sorunlarını temel bir şekilde etkileyecektir] hem hekim insan gücü hem de tıbbi bakım kalitesi sorunlarını temel bir şekilde etkileyecektir, aynı zamanda kaçınılmaz olarak psikolojik, örgütsel, yasal, ekonomik ve teknik olmak üzere önemli sosyal maliyetler doğuracaktır." Elli yıl sonra, tıbbi metinler ve sağlık kayıtları da dahil olmak üzere büyük çevrimiçi veri kümelerinin geliştirilmesi, grafik işlem birimlerinin yükselen performansı ve sinir ağı mimarilerindeki gelişmeler, Schwarz'ın tahmininin bu yüzyılda gerçekleştirilebileceğine dair iyimserlik için yeterli neden verdi.

Büyük dil modelleri (LLM'ler), 2022 sonbaharında sahneye fırlayarak hastaların ve doktorların hayatına girdi ve dönüştürücü hikayelerden uyarıcı hikayelere kadar uzanan bir sosyal medya çılgınlığıyla beslendi. New England Tıp ve Cerrahi Dergisi'nin ilk çıkışını yaptığı 1812'ye geriye dönük bir bakış, hatırlatıyor bize randomize çalışmaların o zamanlar 130 yıl uzakta olduğu düşünülemezdi. Yine de 208 yıl sonra, 2020'de yayınlanan yukarıda bahsedilen klinik AI değerlendirmelerinin %1'inden azı prospektif, randomize kontrollü çalışmalardı. Bu, acil görevimizi açıkça ortaya koymaktadır: Gerekli teknik ilerlemelere ek olarak, AI, diğer klinik müdahalelerden beklenen klinik kanıtlar için aynı çıtayı karşılamalıdır. Belirli bir AI aracının kullanılabilmesi için, güvenli ve etkili bir şekilde performans göstereceğine dair kanıtların, tercihen aracı belirlenmiş bir standarda göre test etmek için tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalar kullanılarak gösterilmesi gerekir.
LLM'lerle randomize kontrollü çalışmalar yapmak kolay olmayacaktır. Bu programların yeteneklerinin genişliği ve halihazırda hangi verileri "gördüklerine" dair bilinmeyenler, dar tanımlı görevler üzerindeki değerlendirmelerini biraz yapay hale getirmekte ve klinisyenler veya hastalar tarafından kullanımlarını tam olarak yansıtmamaktadır. Pluripotent AI programlarının "klinik sınıf" ve güvenli olmasını sağlamak için klinisyenler, hasta savunucusu gruplar ve sayısız paydaş arasında çok yönlü, iş birliğine dayalı bir yaklaşım gerekecektir. Şeffaflık, bu değerlendirmenin şekli ne olursa olsun, okuyucularımızın güvenini kazanmak için gereken temel araç olacaktır.
Değerlendirme, AI'ın sağlık hizmetlerinde geleceğinin yalnızca bir boyutudur. Sorular büyük görünüyor: İnovasyon gemisini kim ve hangi ufka doğru yönlendirecek? Bakış Açılarından Politika Köşesine kadar çeşitli makale türlerimiz, yalnızca başarıları değil, aynı zamanda bilgilendirici başarısızlıkları ve uyarıcı hikayeleri de vurgulama taahhüdüyle bu soruları ve daha fazlasını inceleyen canlı bir forum görevi görecek. Dahası, tıbbi yapay zekâ dünyasında, iyi açıklamalı, temsili, çeşitli ve serbestçe erişilebilen veri kümeleri tartışmasız en değerli kaynaklar arasındadır ve araştırmacıların yapay zekâ programlarının cesaretini gerçekçi, temsili görevlerde değerlendirmelerini sağlar. Bu nedenle, yeni veri kümelerini, ölçütleri ve yenilikçi, tekrarlanabilir protokolleri ortaya çıkaran makaleler yalnızca memnuniyetle karşılanmayacak, aynı zamanda kutlanacaktır.
Peki, NEJM AI’ın sayfalarına kimlerin katkıda bulunacağını düşünüyoruz? Klinisyenler mi? Yapay zekâ araştırmacıları mı? Gözümüzde en etkili makaleler, bilgisayar bilimi, klinisyen– hasta dinamikleri ve biyomedikal araştırmaların kesişimindeki canlılığı yansıtan multidisipliner ekiplerin verimli zemininden çiçek açacak. Yapay zekâ; yaşam bilimleri, etik ve politika alanlarından öncülerden oluşan yayın kurulumuz bu karmaşık, keşfedilmemiş sularda hassasiyet, merak ve dürüstlükle en iyi nasıl gezinileceğini bulmak için topluluğumuzla etkileşime girmekten gerçekten heyecan duyuyor.
Aradan geçen on yılın ardından NEJM AI'nın yolculuğu ve başarı ölçüsü hakkında bilgi almak isterseniz, pek çok yanıt alabilirsiniz. Ancak en önemli cevap şu temel soruya dayanacaktır: Sağlık sistemimize hızla gelişen teknolojinin girdabında rehberlik ederek, hastaların (yani bizlerin) doğuştan hak ettikleri özerklik ve saygınlığı korurken, eşi benzeri görülmemiş bir sağlık hizmeti standardına sahip olmalarını sağladık mı? İkinci derecede önemli olmakla birlikte, aşağıdaki soruya olumlu yanıt vermek hepimiz için çok önemlidir: Tıp pratiğinin bazı ciddi tıp fakültesi başvurularının öngördüğü gibi duygusal ve entelektüel olarak ödüllendirici olması için yapay zekanın tasarımını ve uygulanmasını etkili bir şekilde savunduk mu?
NEJM AI'nın faaliyetleri bir derginin yayınlanmasının çok ötesine geçecektir. Halihazırda popüler bir podcast, NEJM AI Grand Rounds, bir bülten ve yılda iki ila üç seminere yüz yüze / web yayını formatında ev sahipliği yapıyoruz. İhtiyaç duyuldukça belirli bir tematik odağa sahip uluslararası toplantılar düzenleyeceğiz. Örneğin, Ekim ayının sonunda toplanan Sosyal ve Etik Sağlık Hizmetleri için Sorumlu AI Sempozyumu'nu (RAISE) düzenledik ve teknik rapor web sitemizde ve iş birliği yaptığımız dergilerde paylaşılacak. Tıpta yapay zekanın ortaya çıkışı çok önemli olsa da henüz işin çok başındayız. Heyecanımızı paylaşan sizleri hem bu faaliyetlerde hem de dergimizin sayfalarında bizimle birlikte olmaya davet ediyorum.

KAYNAKÇA:

Isaac S. Kohane , M.D., Ph.D.1 Injecting Artificial Intelligence into Medicine NEJM AI 2023; 1 (1) DOI: 10.1056/AIe2300197 December 11, 2023