Tıbbın geleceğindeki vazgeçilmez bir bilimi oluşturacak olan kök hücre, birçok bilim dalının ilgi alanına giriyor olup en önemlisi hedeflenmiş tedavinin vazgeçilmezi olacaktır. Bu bağlamda kök hücre çalışmalarına destek olunmasının gerekliliği ve önemine inanmış olan Prof. Dr. Osman İlhan’ın yol göstericiliği ve önderliğinde 3 Haziran 2010 tarihinde Türkiye’de ilk defa kök hücre ile ilgilenen bilimsel öğrenci topluluğu olarak Ankara Tıp Kök Hücre Topluluğu kısaca ANTKÖK kurulmuştur. 

Çalışmalarına hızla başlayan ANTKÖK tarafından, Türkiye’deki diğer fakültelerde de kök hücre toplulukları kurulmasında yol gösterici olmak adına; 11 Şubat 2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp ( HTRTD ) iş birliğinde gerçekleştirilen 2. Ulusal HTRTD Kongresi’ne paralel oturum düzenlenmiş, bu oturuma, harcamaları HTRTD tarafından karşılanmak suretiyle, Türkiye’deki ilgili fakültelerden ikişer öğrenci davet edilmiş ve katılanlara, kök hücre toplulukları kurmaları için çağrıda bulunulmuştur. 

14 Mayıs 2011 tarihinde ise ANTKÖK’ün yol göstericiliği, Ankara, Hacettepe, Gazi, Ege, GATA, Erciyes, İstanbul, Düzce ve Yeditepe olmak üzere 9 üniversitenin kuruculuğu ve HTRTD’nin desteğiyle; Türkiye’de her türlü branştan kök hücreyle ilgilenen tüm öğrencilerin bir araya gelebileceği ortak bir çatı oluşturmak amacıyla Türkiye Ulusal Kök Hücre Öğrenci Konseyi kısaca TÜRKKÖK kurulmuştur.

Konseyimiz; 23 Eylül 2011 tarihinde, Geriatrik Hematoloji Derneği’nin düzenlediği 1. Geriatrik Hematoloji Kongresi’ne paralel şekilde, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde ve yaklaşık 250 kişinin katılımıyla ilk sempozyumunu; 17-19 Şubat 2012 tarihinde, Pamukkale Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Kanser Kök Hücre Sempozyumu’na paralel şekilde, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde ve yaklaşık 100 kişinin katılımıyla ikinci sempozyumunu organize etmiş ve 13 Mayıs 2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi iş birliği ve ev sahipliğinde, 150’si yurt dışından olmak üzere yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Türkiye ve Dünya’da bir ilk olan 1. Uluslararası Kök Hücre Öğrenci Kongresi’ni organize ederek öncü bir konsey olma özelliğine sahip olmuştur. Konseyin bu şekilde başlayan faaliyetleri, kongreler, sempozyumlar ve yurt içi yaz stajları ana başlıklar altında günümüze kadar devam etmiştir.

Konseyimiz; kısa vadede ulusumuzda kök hücre bilincini arttırarak ve öğrenci arkadaşlarımızın bu alanda çalışmalarını destekleyecek etkinliklerde bulunarak uzun vadede ülkemizin, kök hücre alanında önde gelen ülkelerden birisi olmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, üye kök hücre toplulukları ile birlikte günümüzde aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir.