ETKİNLİKLERİMİZ

Molekülerkök'te Kök Hücre'nin temelinden dallandırılmasına kadar moleküler olarak bir çok seminer ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda;