Prof. Dr. Osman İlhan

1978 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 1982 yılında İç Hastalıkları Uzmanlığı’nı aldıktan sonra, askerlik görevini GATA Hematoloji Kliniği’nde başasistan olarak yaptı. Mecburi Hizmet görevini SSK Ulus Hastanesi’nde tamamladıktan sonra yan dal ihtisası için AÜTF’ye döndü.

1990 yılında Hematoloji doçenti oldu. Lösemi konusunda bilgi ve görgüsünü arttırmak için İtalya Cenova’da çalıştı. türkiye’de ilk defa yapılan kandan kök hücre nakli ekibinde görev aldı. Türk ALL çalışma grubu başkanlığını yapan Dr.İlhan 1993-96 yıllarında A.Ü.T.F yönetim kurulu üyeliği yaptı.1996 yılında ABD’de giderek M.D.Anderson Cancer Center’de Prof. Dr. Martin Korbling ve Prof. Dr. Richard Champlin’le Kök Hücre Mobilizasyonu Kriyoprezervasyonu ve Nakil konularında çalıştı.

1996 yılında Hematoloji profesörü oldu. 1999 yılında ESFH (European Society for Hemapheresis) bölge başkanı seçildi. 2000 yılında Hemaferez Derneği Kurucu Başkanı olan Dr.İlhan 2001’de World Apheresis Association (WAA)yönetimine girdi, yine 2001 yılı Ekim ayında Türk Hematoloji Derneği Başkanı oldu. İki dönem başkalığı takiben 2005 yılında Dünya Hematoloji Kongre başkanı iken kendi isteği ile ayrıldı. Halen başkanlığını yaptığı Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfında değişik görevler aldı. Avrupa Hematoloji Birliği (EHA’)nda aktif görev yapan Dr.İlhan, eğitim ile ilgili ECAH’ın (European Committe in Accreditation of Hematology)kurul üyeliği yaptı. Provider Status olarak da Türkiye’de yapılan kongre ve kursların akreditasyonunda rol alarak CME kredilenmesinde Türk Hematologların önünü açtı. JACIE (Joint Acreditation Committe ISCT-EBMT) müfettişi olan Dr.İlhan aynı zamanda Türkiye sorumlusu oldu. MDS Foundation üyesi olan Dr.İlhan, 2005 yılında 30. ISH Dünya Hematoloji Kongresi’nin İstanbul’da, 15.ESFH Avrupa Aferez Kongresi’nin Antalya’da başkanlığını yaparak ilklere imzasını attı. Balkan Hematoloji Birliği’nin kurulmasında önemli rol oynayan Dr.İlhan 2003-2006 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı süresinde kliniği uluslararası standartlara getirmeye çalıştı. 2008 yılında kurulan Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneğinde kurucu başkan olarak görev aldı. 2011 yılında Geriatrik Hematoloji Derneği’ nde kurucu başkanı oldu. 2012’de yapılan Dünya Aferez Kongresi (WAA) Onursal Başkanıdır.

Sağlık Bakanlığında daha önce ilaç ruhsatlandırma ve etik kurullarında görev alan Dr.İlhan, Fotoferez-Aferez Komisyonu Başkanlığı,Kemik İliği Nakli Bilimsel Kurul Başkanlığı yanı sıra Ulusal Organ Doku Hücre Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı,Kordon Kanı Bilimsel Kurulu ve Kök Hücre Araştırma Kurulu Başkanlığı yapmıştır. KÖK HÜCRE VAKFI kurucu başkanıdır. Türkiyenin kemik iligi ve kök hücre naklinde uluslararası düzeye gelmesinde katkıda bulunmuştur. TURKOK ( Türkiye Kök Hücre Verici Bankası) kurulmasında önemli rol almıştır. 200 den fazla Pub-Med’de kayıtlı dergilerde yayını bulunan Dr.İlhan, 3000’den fazla atıfı ve 1050 EHA-CME kredisi vardır. Avrupa Hematoloji Birliginin Platin CME sertifikasının sahibidir.Transfusion and Science Ve Therapeutic Apheresis dergilerinin editorial board üyesidir. Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği’ nden ( EBMT-JACIE) hizmet ödülü almıştır. Yine bu alanda Türk Hematoloji Derneği tarafından teşekkür belgesi sahibidir. 

Prof. Dr. Osman İlhan Ankara Tıplılar Vakfı Başkanlığı  ve Ankara Tıplılar Derneği Başkanlığı yapmaktadır. Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Osman İlhan, aynı zamanda golf hakemidir. International Society of Geriatric Oncology’ nin Türkiye sorumlusudur. 

Hemaferez Derneği’nin “Hayat Boyu Hizmet Ödülü”nün sahibi olan Prof.Dr.Osman İlhan adına 2009 yılından itibaren her yıl dernek tarafından “Prof.Dr.Osman İlhan Hemaferez Ödülü” bir araştırmacıya verilmektedir. KOKTENCOZUM (www.koktencozum.org) ve HEMAFEREZ (www.hemaferez.org) alanında kendi adına 2 adet Türk Patent Enstitüsü’ nden marka patenti almıştır. 

Türkiye’ de Hematoloji alanında Teletıp uygulamalarını başlatmıştır. (www.telehematoloji.org)

EĞİTİM DURUMU: 

1972-1978    : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1978-1983    : İç Hastalıkları Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
1984-1985    : Askerlik Görevi; GATA Hematoloji Kliniği-Ankara
1985-1988    : Zorunlu Hizmet; SSK Ulus Hastanesi-Ankara
1988-1991    : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlığı

ÖDÜLLER:

1993 : X. Ulusal Kanser Kongresi Serbest Bildiri Birincilik Ödülü.
1995 : XI.Ulusal Kanser Kongresi Poster Birincilik Ödülü.
1998 : Roche “Viral Hepatit 1998” Birincilik Ödülü
1998 : XXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Klinik Çalışma Poster İkincilik Ödülü
1999 : Ulusal Kanser Kongresi KK 99 Bildiri Ödülü
1999 : III. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Transplantasyonu Kongresi; En İyi Poster İkincilik Ödülü
2002 : Türk Hematoloji Derneği En İyi Klinik Çalışma Ödülü
2002 : Türkiye Kemik İliği ve Transplantosyon Vakfı Özel Ödülü
2019: Türk Hematoloji Derneği Laboratuvar Çalışmaları ödülü

KAYNAK: https://www.osmanilhan.com/